KARATE

Japonské bojové umění karate, jako všechna asijská bojová umění, je úzce svázáno s východními filosofiemi, zejména s buddhismem. Základy lze hledat v Číně, kolem roku 520, kdy výuka boj holýma rukama, které karate představuje, pomáhala mnichům uvědomit si funkčnost jednotlivých částí svého těla a tím podpořila zvládání složitých meditačních technik. Z Číny se toto učení šířilo dál na japonský ostrov Okinawa, kde měl místní lid zakázáno nosit a používat zbraně. Obyvatelé Okinawy tak byli nuceni rozvíjet techniku boje holýma rukama, kterou nazvali Te (ruka) a díky čínskému původu bylo umění známé též pod názvem „čínská ruka“. Moderní mistr tohoto umění Gichin Funakoši později, na základě zenbuddhistické filosofie, přejmenoval bojové umění na Kara-te nebo-li „prázdná (kara) ruka (te)“.

Postupem času se školy dělily a rozvíjeli. Japonská asociace karate (Japan Karate Asociation) byla založena v roce 1949 a uznána byla japonským ministerstvem školství v roce 1958. Styl JKA je dodnes cvičen po celém světě ve více než 20 různých směrech.

Boj beze zbraně… při správném studiu principu karate jsou jeho studenti schopni využít maximálně možnosti svého těla a vytvořit tak silnou a účinnou techniku, kterou při správném načasování a umístění zneškodní soupeře.
Cvičit neznamená pěstovat agresivitu ani vlastní ego. Bojové umění je umění zdvořilosti. Zdvořilosti k sobě samému, ke svým možnostem, k soupeři a k životu, který nás obklopuje. Karate klub Brno byl založen v polovině roku 2006. Hlavním cílem bylo rozšířit JKA karate v Brně. V současné době se klub orientuje na trénink karate dětí ve věku od 8 do 18 let a na výuku karate pro dospělé.

Za dobu působení se podařilo trenérům vychovat karatisty, kteří se umisťují na mistrovství Evropy a pravidelně se umisťují na stupních vítězů na Národních pohárech mistrovství ČR.

Hlavní pořadatel a organizátor Budoshow
Škola TAE KWON-DO CLUB BRNO ITF
Libor Macháň
Bohuslava Martinů 26, 602 00 Brno

Vytvořil ACMARK S.R.O.