Kung Fu

O vzniku Kung – Fu nejsou bohužel dochované žádné písemné zmínky. Proto je vznik tohoto bojového umění opředen mnoha legendami a mýty, které se dědí z generace na generaci.

V 5. století se prý v severní Číně v provincii Henan v šaolinském klášteře (název odvozen od hor Shaozhi)usadil indický mnich Bodhidharma, aby zde začal vyučovat zen-budhismus.

Jeho cílem bylo naučit mnichy žít ve spojení ducha, duše a těla… Tělesná schopnost mnichů však byla špatná a proto vytvořil Bodhidharma pohybové formy, které mnichům po hodinách meditací opět dodaly energii.

Po generace byla tato cvičení zlepšována a rozšiřována; na jejich základě potom vznikly pohyby označované jako 5 zvířat ze Šaolinu – drak, had, tygr, panter a jeřáb.

Dlouhou dobu se mohli naučit Kung – Fu pouze šaolinští mniši. Později, za vlády mandžuů, začal šaolinský klášter šířit toto umění i mezi rolníky, aby mohli bránit svá práva.

HUNG GAR kung fu škola Petry Lorenzové

Vznik této Kung – Fu školy spadá do roku 1995. Tehdy vznikl pod vedením Petry Lorenzové malý oddíl Kung – Fu v rámci YMCA – klubů. Počet oddílů vzrůstal a v roce 2000 byla otevřena Kung – Fu škola Petry Lorenzové. Nejprve působila 2 roky v tělocvičnách zákl. škol, od června 2002 má své vlastní prostory.

Ve škole jsou žáci rozděleni do oddílů podle znalosti i podle věku. Nejmladším žákům je 5 let, horní věková hranice není omezena. Trénují zde i důchodci.

Pokročilí žáci školy se pravidelně účastní různých závodů ve formách a téměř nikdy se nevrací bez pohárů. Žáci školy se také účastní mnoha vystoupení při různých příležitostech. Vedle oddílů Kung – Fu jsou součástí školy i oddíly kickboxu (pro dospělé i dětský) a kurz tchai – ti (styl čchen).

Žáci školy se kromě tréninků (2 x týdně) účastní také různých seminářů i každoročního letního soustředění.

ZPĚT