MUSADO MILITARY COMBAT SYSTEM

MUSADO v překladu znamená ,,Cesta válečníka“. Zakladatelem tohoto stylu byl pan Herbert Grudzenski z Německa. Bývalý výsadkář, který již od svých 12 let studoval různá bojová umění, např. judo, jiu–jitsu, aikido, taekwondo. Nejvíce se ale zajímal o korejské válečné praktiky. Například v letech 1970 – 1973 osobně trénoval s mistrem Soon-Byung Kangem, který jej přijal do svého rodinného dodžang jako prvního a zároveň i posledního neasijského žáka. Učil ho především starým technikám musul (všeobecný výraz pro korejské válečné dovednosti). V roce 1973 musel mistr Kang odejít pracovně do USA a při této příležitosti propůjčil p. Grudzenskému vojenský titul Sulsa – v přeneseném významu „ Mistr a učitel technik“. Tento titul jej opravňoval k založení vlastního dodžang a k prosazování osobního směru výuky korejských technik.

V první polovině 80. let utřídil mistr H. Grudzenski všechny získané techniky a tréninkové postupy do nového moderního systému boje zblízka, který nazval MUSADO®. Učinil tak v naději, že mnohé z jeho bojových praktik, které mají původní kořeny na korejském poloostrově, nebudou tímto způsobem zapomenuty. MUSADO® je bojové umění, které je technicky a mentálně blíže potřebám a možnostem Evropanů, ale který přitom dodržuje základní asijské etické a bojové postupy. Může být chápáno jen jako bojové umění, ale také jako životní styl, který učí přemáhat strach a čelit těžkostem života. Jako styl, který vyučuje lidskosti, sebeovládání a který rozvíjí potenciál naší duševní a fyzické kondice.

V roce 1985 ustanovil mistr Herbert Grudzenski odbornou studijní skupinu pro vojenský boj zblízka, která se skládala z členů různých německých speciálních jednotek, oddílů armády a policie. Hlavním úkolem této skupiny bylo ověřit a vyhodnotit již zavedené armádní postupy a techniky. Následně měla podle výsledků této analýzy navrhnout techniky, metody a strategie nové, které budou jednoduché, účinné a vhodné pro současné válečné účely. Tímto způsobem, za použití technik MUSADO®, vznikl vojenský a policejní systém sebeobrany pod názvem ,,MUSADO Military Combat Systém“ (MUSADO MCS).

Začátkem 90. let založil p. Herbert Grudzenski světovou organizaci WMA – World MUSADO Association, která v současné době sdružuje všechny žáky a instruktory MUSADO z různých států světa. Jednotlivé školy a kluby MUSADO proto můžete najít nejen zde v Čechách, ale také např. v Německu, na |Slovensku a od loňského roku dokonce i v Brazílii.

Dne 20. 9. 2012, po vážných zdravotních problémech, zemřel zakladatel MUSADO a prezident WMA p. Herbert Grudzenski. Svět bojových umění tím přišel o všeobecně uznávaného odborníka na vojenský boj zblízka. Novým hlavním instruktorem organizace WMA se z jeho pověření stal p. Oldřich Šelenberk, nositel čestného 7. danu. Tímto aktem přešlo vedení WMA se všemi náležitostmi na jeho osobu a centrem WMA se tak stala Česká republika se sídlem v Praze.

Ukázku MUSADO Military Combat Systému zacvičí členové 1. Vojenského klubu MUSADO MCS při Univerzitě Obrany Brno.

Bližší informace o MUSADO najdete na www.musadocz.cz.

ZPĚT