Policie ČR

Představení prvosledové jednotky Policie ČR Brno.

V rámci zvyšujících se hrozeb teroristických útoků a narušování bezpečnostní situace v zemích Evropské unie, vznikají v České republice policejní jednotky nového typu. Fungují pod pracovním názvem "prvosledové hlídky" a jejich hlavní náplní je pokud možno co nejrychlejší dojezd na místo mimořádné události a profesionální vyřešení dané situace. Na teritoriu města Brna je touto jednotkou Oddělení hlídkové služby. Policisté tohoto útvaru disponují speciální technikou potřebnou k zvládnutí policejních zákroků. Jde především o materiál jako kompletní balistická ochrana, balistické štíty, speciální vstupní prostředky pro násilné vniknutí do objektu, taser, zastavovací pásy a mnoho dalších technických prostředků. Nedílnou součástí výstroje je v současné době již také profesionální zdravotnické vybavení včetně automatizovaných externích defibrilátorů. Mezi hlavními zbraněmi používanými tímto útvarem jsou pak pistole Glock 17 a samopaly Heckler a Koch MP7. Policisté tohoto útvaru prochází pravidelným specializovaným výcvikem systému COP DEFENCE. Ten je koncipován právě na přípravu prvosledových jednotek a na specifika operací tohoto útvaru. Výcvik policistů je pak zaměřen na dokonalé zvládání technických prostředků, zbraní, řízení služebních vozidel, poskytování první pomoci, sebeobranu, a spoustou dalších tématických okruhů souvisejících s přípravou na tuto náročnou profesi. Kromě instruktorů Policie ČR jsou v tomto výcviku začleněni i instruktoři Armády České republiky, Hasičského záchranného sboru ČR a v neposlední řadě pak lékaři ze Zdravotnické záchranné služby JmK. Za posledních 5 let fungování Oddělení hlídkové služby, bylo díky její profesionalizaci v oblasti výběru lidí, výstroje, výzbroje a výcviku zachráněno několik lidských životů a zadrženo nespočet pachatelů trestné činnosti.

Vrchní inspektor nprap. Zdeněk Daniel
Instruktor výcviku Policie České republiky
KŘP Jihomoravského kraje
ŠPS BRNO

Instructor Krav maga Li - Level 2 - II.dan (S.A.A.T)
Sho Shin Karate Do II.dan
Instructor Kajukenbo Sibak I.dan

TRENÉR (C.S.D.S) Complete self defence system
tel: 777085363, zdenkdaniel@gmail.com
www.csds-brno.cz>

ZPĚT